Jessie danst

Bij Djazz 2 imprezz wordt er bij de lessen van de kinderen t/m groep 8 van het basisonderwijs gewerkt
met de methode “Jessie danst”. Met behulp van deze methode worden basisvaardigheden
spelenderwijs aangeleerd.

‘Jessie danst' is gebaseerd op de vijf leerlijnen binnen dans:

    > sociale vaardigheden,
    >
motorische vaardigheden,
    > bewegingsvaardigheden,
    > muzikale vaardigheden,
    > en ruimtelijke vaardigheden. 

Aan bod komen ook algemene informatie over dans, de opbouw van een les,
technische basisvaardigheden en terminologie.
Voor de kinderen zijn er werkboekjes. Voor iedere leeftijdscategorie is er een
werkboekje ontwikkeld met de vijf leerlijnen. Iedere leerlijn telt vijf opdrachten.
De opdrachten van de werkboekjes kunnen in willekeurige volgorde worden
uitgevoerd. Alle onderdelen worden in de jazzdanceles geoefend.
Na het goed uitvoeren van een opdracht ontvangt de leerling een ‘Jessie ster'.
Als de leerling 25 sterren in zijn of haar werkboekje heeft staan, dan
resulteert dit in een ‘Jessie diploma'.